Harta E

Harta e Botes, World Map in Albanian File:Harta e Kosovës. Wikimedia Commons Edon Abdullahu on Twitter: “Harta e europes ne #shqip #kosova File:Harta e Kosovës.svg Wikimedia Commons Nati Alimi Google+ File:Harta e Shqipërisë.svg Wikimedia Commons Qytetet Shqiptare Agjensi Imobiliare Shqiptare File:Harta e Rrethit Kavajë (v.2014).svg Wikimedia Commons Harta e Evropës në 2035, sipas CIA Shqipëria e bashkuar. LAJME

This entry was posted in World and tagged , , , . Bookmark the permalink.